EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

26 Septembrie 2014

În perioada 11-26 septembrie 2014 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a găzduit în curtea sa un eveniment inedit pentru instituţiile muzeale din republică - "Noaptea filmelor sub stele". Iniţiativa organizării unei cinemateci în aer liber a aparţinut fondatorilor Proiectului social-caritabil „Din inimă în inimă". El susţine un concept popular peste hotare - filmul în aer liber. Mai multe informaţii găsiţi aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

24 Septembrie 2014

Lansare de carte
În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei au fost lansate două publicaţii noi: revista Arheologia Preventivă în Republica Moldova, vol. I, nr. 1-2, editată de Agenţia Naţională Arheologică, şi monografia Moneda otomană în Moldova în perioada 1512-1603, semnată de cercetătoarea muzeului dr. Ana Boldureanu.

Mai multe informaţii pot fi găsite aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

24 Septembrie 2014

Redeschiderea Casei memoriale „Alexei Şciusev” după renovare
Casa Memorială „A. Şciusev" a fost redeschisă publicului după ce timp de 1,5 ani a trecut prin lucrări de reabilitare. Renovarea a cuprins spaţiile interioare şi exterioare ale imobilului, în care în 1873 s-a născut renumitul arhitect.

Mai multe informaţii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Iunie 2014

Şedinţă festivă dedicată „Zilei istoricului”

Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Institutul de Istorie al AŞM, Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale a ULIM, Primăria municipiului Chişinău, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei au organizat la 18 iunie 2014 o şedinţa festivă consacrată sărbătorii profesionale Ziua istoricului.

Mai multe informaţii pot fi găsite aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

17 Mai 2014

ZIUA şi NOAPTEA MUZEELOR 2014 la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ZIUA şi NOAPTEA MUZEELOR 2014 la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Anul acesta, două dintre cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii mondiale a muzeelor - Ziua Internaţională a Muzeelor şi Noaptea Muzeelor, au fost sărbătorite de către Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei pe 17 mai. Cu acest prilej, publicului i s-a propus un maraton de vizitare, care a început la ora 11:00 şi s-a încheiat la ora 02:00.

Genericul acestui eveniment cultural extraordinar a fost: „Colecţiile muzeale dezvoltă legături...create între vizitatori, generaţii şi culturile lumii".

La activităţile dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor au participat 2371 de persoane, iar la acele dedicate evenimentul "Noaptea Europeană a Muzeelor" - 15 845 de persoane. Mai multe informaţii găsiţi pe pagina oficială a evenimentului.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

30 Aprilie 2014

 
Marcând împlinirea a doua secole de la deschiderea primei tipografii (30 mai 1814) în cadrul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Sectorul Istorie Modernă şi Contemporană, a organizat pe 30 aprilie 2014 Simpozionul ştiinţific "Valori bibliofile din patrimoniul naţional".

Simpozionul şi-a propus să stimuleze reflecţia istorică asupra valorilor bibliofile din patrimoniul naţional al Republicii Moldova, dar şi dezbaterea interdisciplinară asupra personalităţii Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1745-1821) şi în egală măsură asupra epocii pe care a dominat-o.

Mai multe informaţii pot fi găsite aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

17 Aprilie 2014

Masă rotundă cu tema  „Hansca – sit arheologie şi şantier-şcoală. 50 de ani de la începutul cercetărilor”
Cu prilejul Zilei Internaţionale a Monumentelor şi Siturilor, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a fost organizată o masă rotundă dedicată sitului arheologic Hansca, r-nul Ialoveni, moderată de conf. dr. Ion TENTIUC, şeful sectorui Arheologie şi Istorie Veche al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
 
Mai multe informaţii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

10 Aprilie 2014

Anul Dumitru Matcovschi a fost marcat pe 10 aprilie la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei prin manifestarea cultural-educativă cu genericul ,,Poetul care ne-a învăţat zborul înalt, dorul şi plânsul".

Detalii>>
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

10 Februarie 2014

Pe 10 februarie, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a fost evocat arhitectul David Palatnic în cadrul unui simpozion. Evenimentul a marcat împlinirea a 100 de ani de la naşterea distinsului arhitect, autor al multiplelor proiecte de construcţii din Chişinău şi din alte oraşe ale republicii - edificii publice şi de menire social-culturală, blocuri locative.

La simpozion au participat arhitecţi, cercetători, profesori universitari, muzeografi şi oameni de cultură din Chişinău.

Programul a cuprins următoarele comunicări:
Dr. Tamara Nesterov (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM) - „O privire retrospectivă, privind activitatea arhitectului David Palatnic"
Veaceslav Regep (arhitect-şef la INCP „Urbanproiect") - „Unele date istorice nepublicate, privind edificarea postbelică a or. Tiraspol în creaţia arhitectului D. Palatnic"
Irina Şîhov (Centrul Cultural Evreiesc „КЕDЕМ") - „Necropola evreiască din Chişinău"
Dumitru Kulikov (arhitect la INCP „Urbanproiect") - „In memoriam"
Nina Garvard (arhitect) - „Amintindu-ne de David Palatnic"
Eugenia Novac (arhitect) - „Despre familia Palatnic"
Simpozion dedicat centenarului din ziua naşterii arhitectului David PalatnicSimpozion dedicat centenarului din ziua naşterii arhitectului David PalatnicSimpozion dedicat centenarului din ziua naşterii arhitectului David Palatnic

În cadrul manifestării comemorative a fost lansat un calendar jubiliar.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

20 Decembrie 2013

Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova”
La 20 decembrie 2013, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 30 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, cu sprijinul Ministerului Culturii a fost organizată masa rotundă "Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova". Participanţii la întrunire - muzeografi, cercetători, restauratori, cadre didactice din Chişinău şi din teritoriu - au discutat despre starea actuală a patrimoniului cultural mobil, racordarea legislaţiei naţionale la standardele europene privind conservarea şi restaurarea patrimoniului, pregătirea şi perfecţionarea restauratorilor, realizările dar şi problemele cu care se confruntă actualmente muzeele din republică. Specialiştii în domeniu au salutat intenţia autorităţilor centrale privind crearea Centrului de formare continuă pentru specialiştii din muzee şi, în acelaşi timp, s-au pronunţat pentru crearea unui centru naţional de restaurare a patrimoniului cultural mobil.

Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova” Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova” Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova” Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova” Masa rotundă  „Politici de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal în Republica Moldova”

În cadrul mesei rotunde a fost abordată şi problema repatrierii bunurilor culturale naţionale aflate în diferite colecţii din străinătate şi necesitatea implicării active a autorităţilor centrale ale statului în soluţionarea acestei probleme.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu