EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

25 Ianuarie 2011

La Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc un seminar instructiv-metodic cu tema “Valorificarea patrimoniului muzeistic pentru eficientizarea procesului instructiv la disciplina istorie”, la care au participat profesori de istorie din instituţiile de învăţământ preuniversitar ale mun. Chişinău. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău.

Seminarul a avut drept obiectiv corelarea conţinutului curricular la disciplina istorie cu tematica expoziţiilor Muzeului; integrarea atelierelor practice ale Muzeului într-un cadru educaţional mai larg, în care acţiunile propuse aici să vină în prelungirea celor din şcoli şi licee.

În cadrul acestei manifestări, profesorii au participat în calitate de beneficiari la cele patru ateliere educaţionale ale Muzeului.

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

25 Ianuarie 2011

Marţi, 25 ianuarie, în una din sălile expoziţiei permanente „Istorie şi civilizaţie”, a avut loc lansarea noii emisiuni de mărci poştale „Exponate din tezaurul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Cultura Cucuteni-Tripolie”. Mărcile poştale au fost realizate de Î.S. „Poşta Moldovei” în baza unui protocol de colaborare semnat cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei la data de 12 ianuarie 2011, emitentul prezentând filateliştilor din întreaga lume piese unicat din patrimoniul acestuia. 

Noua serie este formată din trei mărci poştale (cu valori nom inale de 0.85, 1.20, 8.50 lei) şi o coală mică, care au ca temă artefacte ale culturii Cucuteni-Tripolie, una dintre cele mai importante culturi arheologice din spaţiul nord-pontic şi

una dintre cele mai vechi civilizaţii din Europa mileniilor V-IV a. Chr. Pe mărcile poştale sunt reprezentate o amforă antropomorfă cu capac, descoperită în tezaurul de la Rădulenii Vechi, Floreşti, mil. V a. Chr.; un vas bitronconic cu reprezentări zoomorfe din tezaurul de la Vărvăreuca, Floreşti, mil. IV a.Chr. şi un vas bitronconic cu reprezentări antropomorfe din tezaurul de la Sofia, Drochia, mil. IV a.Chr.

Coala mică include 4 mărci şi o vinietă. Mărcile din coala mică sunt identice celor din colile mari, doar cu deosebirea perforaţiei ovale, care nu este plasată pe laturile orizontale, dar pe cele verticale. Vinieta ocupă două poziţii în coala mică şi reproduce imaginea monumentului „Lupoaica Romană cu Romulus şi Remus" pe fundalul clădirii Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Î.S. „Poşta Moldovei” şi Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, cei mai înveteraţi filatelişti, precum şi mass-media. Cu această ocazie, aceştia au intrat în posesia primelor exemplare de plicuri cu timbrele în cauză, pe care a fost aplicat oficial o ştampilă specială „prima zi a emisiunii”.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Decembrie 2010

Cu ocazia comemorării a 105 ani de la moartea lui Alexandru Matei Cotruţă (1827-1905), Sectorul Istorie Modernă din cadrul MNAIM a organizat la 30 noiembrie - 1 decembrie 2010 Simpozionul Naţional „Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus” (cu participare internaţională).

Programul manifestării a inclus:

I. Simpozionul ştiinţific (Sala de şedinţe a MNAIM, Începutul lucrărilor, ora 10.00 / 30 noiembrie 2010)
II. Masa rotundă „La baştina lui Alexandru Cotruţă” (s. Minceni, Rezina / 1 decembrie 2010).

Programul simpozionului poate fi găsit aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

13 Noiembrie 2010

În cadrul lucrărilor celei de a XII-a ediţie a Simpozionului Internaţional „ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII”, sâmbătă, 13 noiembrie 2010, începând cu orele 11.30, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Sala Albastră) s-a desfăşurat masa rotundă „Drepturile omului, democraţie şi stat de drept". Cuvinte de salut participanţilor în Simpozionul organizat de ASTRA la Chişinău au fost adresate de către dr. Elena Postică, director adjunct, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Ion Negrei, viceprim-ministru al Republicii Moldova, Areta Moşu, Preşedinte al Despărţământului ASTRA „Mihail Kogâlniceanu”, Iaşi; Victor Grecu, Vicepreşedintele ASTRA, Sibiu. În cadrul dezbaterilor au mai participat: Teodor Cârnaţ, preşedintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din RM, Victor Axentii, Claudia Partole, dr. Maria Danilov, prof. univ., dr. Viorel Hodiş (Cluj-Napoca), prof. univ., dr. Gheorghe Iutiş (Iaşi), Gheorghe Mârzenco, serviciul de presă al Preşedintelui RM, ş.a.

Masa rotundă a finisat cu lansarea următoarelor publicaţii:
  • Valeriu Graur, De te voi uita, Basarabie..., Bucureşti, 2010, 208 pp.
  • Pro Bucovina. Repere istorice şi naţionale. Volum coordonat de Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian Ghenghea, Iaşi, 2009, 332 pp.
  • „Revista româna”, anul XVI, nr. 4 (62), 2010
  • „Chronos. Revista de istorie”, anul VIII, nr.2 (15), 2010
  • „Constelaţii ieşene”, anul V, nr.2-3 (18-19), 2010
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

27 Octombrie 2010

Guvernul Japoniei a acordat asistenţa financiară în valoare de 81 562 dolari SUA pentru Proiectul de asigurare a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu utilaj modern pentru restaurare, activitatea expoziţională şi cea educaţională. Proiectul a fost implementat timp de un an (octombrie 2009 – octombrie 2010), el fiind primul proiect realizat în Republica Moldova în cadrul Programului de granturi mici în domeniul culturii.
În conformitate cu acordul de grant, pentru Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei au fost achiziţionate: vitrine pentru două săli de expoziţie, LCD-televizoare, DVD-playere, calculator, proiector, sistem acustic, utilaj şi echipamente pentru laboratoarele de restaurarea lemnului şi a metalului. Toate acestea urmăresc optimizarea mesajului expoziţional, impulsionarea relaţiei interactive cu publicul, crearea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea lucrărilor de restaurare-conservare a pieselor de patrimoniu.

Cu ocazia încheierii acestui proiect, au fost prezentate activităţile desfăşurate, rezultatele înregistrate la final şi a fost înmânat certificatul de proiect al Ambasadei Japoniei în Republica Moldova.

Evenimentul, care a avut loc miercuri, 27 octombrie, între orele 9:00 şi 10:00, s-a bucurat de prezenţa ES Tadashi IZAWA, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

15 Octombrie 2010

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat în zilele de 14-15 octombrie 2010 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, ediţia a XX-a.

PROGRAM

Joi, 14 octombrie 2010

Orele 10.00-10.30. Şedinţa de deschidere a sesiunii ştiinţifice (parter, sala nr. 1)
Alocuţiuni
Eugen Sava, director general al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Mariana Şlapac, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Gheorghe Postică, viceministrul Culturii al Republicii Moldova
Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Mihai Ursu, director general al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Orele 10.30-11.20. Lansarea revistei Tyragetia, nr.2, 2010 (parter, sala nr. 1)
Orele 11.20-12.00. Inaugurarea expoziţiei „Comunităţile timpurii de păstori în spaţiul pruto-nistrean (eneolitic-epoca fierului)” (parter, sala nr. 3)
Orele 13.00-17.00. Desfăşurarea lucrărilor pe patru secţiuni: Arheologie, Istorie medievală şi numismatică, Istorie modernă, Istorie contemporană / Muzeologie

Vineri, 15 octombrie 2010

Orele 9.00-13.00
. Desfăşurarea lucrărilor pe patru secţiuni: Arheologie, Istorie medievală şi numismatică, Istorie modernă, Istorie contemporană / Muzeologie
Ora 14.00. Şedinţa de totalizare

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

14 Octombrie 2010

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a găzduit secţiunea de Muzică naţională a Festivalului Internaţional de muzică corală „A ruginit frunza din vii”, ediţia a III-a, organizat de Asociaţia Muzical-Corală din Republica Moldova. În Sala Albastră a Muzeului au evoluat nouă formaţii corale din Georgia, Letonia, România, Rusia şi Republica Moldova.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

12 Octombrie 2010

Manifestarea a fost organizată de Moldova-Institut Leipzig, Fundaţia Friedrich-Ebert, Forumul Moldo-German, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. La dezbatere au participat oameni de cultură şi ştiinţă din Republica Moldova şi Germania, printre ei dr. Klaus Bochmann, preşedintele Moldova-Institut Leipzig; Igor Corman, preşedintele Forumului Moldo-German şi al Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană, Parlamentul Republicii Moldova; dr. Vasile Dumbravă, Moldova-Institut Leipzig; dr. Igor Şarov, Universitatea de Stat din Moldova; dr. Ute Schmidt, Universitatea Liberă din Berlin ş.a.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

12 Octombrie 2010

Iulie-octombrie 2010


În perioada iulie-octombrie 2010, expediţia arheologică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a efectuat, prin câteva secţiuni, investigaţii lângă Biserica Măzărache din Chişinău şi în cimitirul adiacent locaşului. În cele circa 40 de morminte cercetate, pe lângă alte materiale pasibile să arunce lumină asupra perioadelor de utilizare a necropolei (ceramică, nasturi, cercei, inele etc.), au fost descoperite mai multe monede aparţinând epocii medievale şi premoderne. Totodată, au fost făcute observaţii asupra unui şanţ de apărare din epoca fierului timpuriu, a unui beci din secolele XVII-XVIII  şi a resturilor unui apeduct din secolul al XIX-lea.

Fondată, după cât se pare, pe la anul 1742, Biserica Măzărache din Chişinău care poartă Hramul Acoperământul Maicii Domnului, este considerată a fi cea mai veche biserică de zid din urbe, construită în stil moldovenesc.

Este important să menţionăm că prin investigaţiile arheologice de lângă Biserica Măzărache au fost confirmate informaţiile izvoarelor scrise privind localizarea Chişinăului (Cartea domnească din 17 iulie 1436 în care este amintit Cheşenăul lui Acbaş şi cea din 1466 despre siliştea de la Chişinău de lângă Fântâna Albişoara), dar şi a tradiţiei locale privind locul vechii vetre a urbei, care era amplasată în imediata apropiere a promontoriului pe care a fost construită probabil cea mai veche biserică a comunităţii locale.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

6 Octombrie 2010

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei o organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Aşezămintelor Umane o masă rotundă pentru publicul larg cu tema, „Chişinău – din atmosfera trecutului, la porţile prezentului”. La acest eveniment au patricipat: dr. Nesterov Tamara, cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (sectorul Arhitectură);  Ştefăniţă Ion, director general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor pe lângă Ministerul Culturii; Sergiu Brânza, şeful secţiei Relaţii cu publicul, MNAIM;  lectori şi studenţi ai Facultăţii de Urbanism şi Arhitectură a Universităţii Tehnice din Moldova.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre istoria arhitecturii în Chişinău, (prezentată de dr. T. Nesterov), despre situaţia actuală a părţii istorice a urbei (prezentată de I. Ştefăniţă). În cadrul dezbaterilor au fost abordate un şir de problemele ce ţin de patrimoniul cultural-arhitectural al oraşului, înaintându-se unele propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniu.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu