EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

20 Decembrie 2013

La 21 decembrie 2013, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a împlinit 30 de ani de la fondare. Cu această ocazie, vineri, 20 decembrie, s-au organizat o suită de evenimente cu caracter omagial.

Reuniunea solemnă s-a desfăşurat în prezenţa colectivului actual al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, dar şi a foştilor muzeografi, care şi-au dedicat întreaga carieră acestei instituţii; a colegilor de la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Casa-muzeu „A.S. Puşkin", Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Criuleni, Muzeul de Istorie şi Studiere a Ţinutului din Edineţ, Casa-muzeu „Alexe Mateevici" din Zaim - Căuşeni. Printre oaspeţii de onoare s-au aflat şi reprezentanţii Ministerului Culturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii de Stat din Moldova, Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu", precum şi prietenii muzeului - Galina Cobirman, Maria Paraschiv, Ala Bârlădeanu şi Silviu Tabac.

Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Directorul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, dr. hab. Eugen Sava, a deschis adunarea festivă, prezentând aspecte din istoria şi activitatea instituţiei. Au urmat cuvinte de salut şi felicitări din partea viceministrului culturii Gheorghe Postică, şefului secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM Aurelian Dănilă, primului director al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Nicolae Răileanu, directorului Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Mihai Ursu, directorului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Tudor Zbârnea, decanului Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM Ion Gumenîi şi vicerectorului Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI Iurie Lari.

Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Reuniunea solemnă dedicată aniversării Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Şedinţa festivă s-a încheiat cu un spectacol muzical intitulat „Am venit să colindăm", organizat de Viorica Florea şi Elena Prutean de la Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel". Participanţii la manifestarea omagială au fost colindaţi de către Corul de băieţi „Academia Campanelli" (conducător Elena Gulpac, maestru de concert Iuliana Cliofas), Ansamblul folcloric al Liceului teoretic „Spiru Haret" şi Studioul folcloric „Iedera" al Centrului republican pentru copii şi tineret „ARTICO" (conducător artistic Valentina Osoianu), Colectivul folcloric „Haiducii" de la Liceul teoretic „Hiperion (conducător artistic Ana Relea, conducător muzical Aurel Sîrghi).
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

20 Octombrie 2013

Întâlnirea trilaterală ICOM România, ICOM Ucraina şi ICOM Moldova
În perioada 17-20 octombrie 2013 ICOM România a organizat la Ploieşti şi Bucureşti întâlnirea trilaterală a membrilor Birourilor Comitetelor Naţionale ICOM România, Ucraina şi Moldova. Din partea ICOM Moldova la manifestare au participat Valeria Suruceanu, preşedintele ICOM, Elena Ploşniţă, secretar ICOM, Tudor Zbârnea, Alexandru Levinschi - membri ai Biroului ICOM Moldova. În cadrul întâlnirii a avut loc Simpozionul „Tradiţionalism şi modernitate în muzeografia est-europeană". Au fost puse în discuţie problemele muzeografiei contemporane din regiune, subliniindu-se necesitatea modernizării expoziţiilor permanente, schimbării atitudinii muzeelor faţă de doleanţele publicului vizitator, necesitatea cercetării socio-psihologice a publicului şi implementarea unor politici de marketing în muzee.

Mai multe detalii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

4 Octombrie 2013

În perioada 3-4 octombrie 2013 a avut loc sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, ediţia a XXIII-a. În anul acesta la sesiune au prezentat comunicări cercetători şi muzeografi din universităţi, institute academice şi instituţii muzeale din republică şi din afara ţării: România, Ucraina, Rusia. Programul secţiunii a consemnat 60 de titluri cu o tematică diversă - muzeologie, istorie, arheologie. În cadrul şedinţei de deschidere a manifestării au fost lansate două numere - nr. 1 şi nr.2 al revistei muzeului Tyragetia. Mai multe detalii găsiţi aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

28 Septembrie 2013

În perioada 26-28 septembrie 2013 la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei s-au desfăşurat lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion de Numismatică organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova. La eveniment au participat cercetători numismaţi şi colecţionari din Republica Moldova, Belarus, Germania, Marea Britanie, România, Rusia, Slovacia şi Ucraina. Au fost prezentate 33 de comunicări ştiinţifice, în cadrul cărora au fost discutate subiecte generale de numismatica, precum şi a celor legate de valorificarea materialului numismatic descoperit pe teritoriul Republicii Moldova şi al ţărilor de origine a participanţilor.

Mai multe informaţii despre simpozion, programul şi rezumatele comunicărilor pot fi găsite urmând acest link.

Sponsor principal al Simpozionului a fost BC Victoriabank S.A.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

13 Septembrie 2013

În zilele de 12-13 septembrie în incinta muzeului s-au desfăşurat lucrările Seminarului regional „Marketingul în muzeul contemporan - probleme şi realizări". Seminarul a fost organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în colaborare cu ICOM Moldova. La seminar au participat experţi, cercetători ştiinţifici, muzeografi din Republica Moldova, România şi Ucraina. Seminarul a debutat prin cuvinte de deschidere şi de salut, exprimate de dr. hab. Eugen Sava, director general al muzeului şi Valeria Suruceanu, preşedinte ICOM Moldova. Expertul seminarului a fost dr. Alexandra Zbuchea (România) care a prezentat la început o radiografie est-europeană a marketingului muzeal. Comunicările prezentate au înserat subiecte inedite privind politicile de marketing în muzeele naţionale şi regionale, au relevat realizările şi problemele existente în domeniu şi au conturat o perspectivă de implementare a marketingului în instituţiile muzeale.

Programul seminarului poate fi găsit aici.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

4 Septembrie 2013

Simpozion „140 de ani de la naşterea arhitectului A.V. Şciusev”
Alexei Şciusev, arhitect, istoric şi teoretician al artei, arhitect-academician al Academiei de Arte a Imperiului Rus, membru al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., născut la Chişinău la 26 septembrie 1873, a fost comemorat miercuri, 4 septembrie, în cadrul unui simpozion. Evocarea a fost organizată de Ludmila Năstase, şefa Casei Memoriale „Alexei Şciusev", filială a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

În cadrul simpozionului, scurte prezentări legate de viaţa şi activitatea arhitectului au susţinut cercetătorii dr. Tamara Nesterov (Cu privire la atribuirea unor monumente din Moldova arhitectului A. V. Şciusev), Natalia Iurcenco (Un „clasic" nerealizat), Ala Ceastina (Proiectele nerealizate ale arhitectului A.V. Şciusev), Eugenia Râbalco (Inaugurarea muzeului dedicat arhitectului A.V. Şciusev), arhitectul Anatolie Gordeev (Unele consideraţii privind planul de reconstrucţie a Chişinăului postbelic), operatorul de cinema Pavel Balan (Realizarea documentarului despre arhitectul A.V. Şciusev) şi muzeograful Ludmila Năstase (Un basarabean dat uitării. File din activitatea lui Petru Şciusev).
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

4 Septembrie 2013

Masa rotundă „Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 şi dezmembrarea mitropoliei Moldovei. Evoluţii şi consecinţe”
În data de 4 septembrie 2013, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a avut loc masa rotundă „Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 şi dezmembrarea mitropoliei Moldovei. Evoluţii şi consecinţe", prilejuită de comemorarea unei triste aniversări: 200 de ani de la dezmembrarea Mitropoliei Moldovei (în 1812, ocupaţia militară se transformă în ocupaţie canonică prin crearea unei noi eparhii în teritoriul anexat: cea a Chişinăului şi Hotinului).

În cadrul dezbaterilor ştiinţifice au fost abordate o serie de probleme ce ţin de: statutul Mitropoliei Moldovei în epoca medievală; ingerinţa Bisericii Ortodoxe Ruse în treburile Bisericii Ortodoxe din Moldova (secolul al XVIII-lea - începutul sec. al XX-lea); controverse istoriografice privitor la biserica din Basarabia în timpul dominaţiei ţariste (1812-1917); problema canonicităţii Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse; manifestarea a două tendinţe - oficială, de rusificare şi neoficială, de păstrare a identităţii naţionale româneşti - în sânul Bisericii Ortodoxe din Basarabia în secolul de stăpânire ţaristă; învăţământul teologic; revenirea Bisericii din Basarabia în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi altele. Un loc aparte în cadrul dezbaterilor l-a ocupat problema canonicităţii Eparhiei Chişinăului şi Hotinului în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse (1813-1818). S-a subliniat că, odată cu crearea unei noi unităţi administrativ-ecleziastice în teritoriul anexat (decretul sinodal din 21 august 1813), au fost încălcate o serie de canoane ale Sinodului ecumenic, iar Biserica Rusă a devenit complice şi actor principal în deznaţionalizarea acestui teritoriu.

Masa rotundă „Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 şi dezmembrarea mitropoliei Moldovei. Evoluţii şi consecinţe”
La dezbateri au participat prof. dr. hab. Alexandru Moşanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedinte de onoare al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, academicianul Andrei Eşanu, membru de onoare al Academiei Române, prof. univ. dr. hab. Demir Dragnev, membru-corespondent al AŞM, prof. univ. dr. hab. Pavel Parasca, dr. hab. Alexei Agachi, Institutul de Istorie al AŞM; conf. dr. Gheorghe Palade, USM prot. Petru Buburuz, preot paroh al Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Mitropolia Basarabiei; conf. dr. Gheorghe Negru, Institutul de Istorie al AŞM; conf. dr. Maria Danilov, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei; Dr. Ion Negrei, Institutul de Istorie al AŞM; Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu", Chişinău, membru de onoare al Academiei Române.

Manifestarea a fost organizată de Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Istorie al AŞM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu", Chişinău şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Iunie 2013

Începând cu 2011, în ziua de 18 iunie, în Republica Moldova este consemnată Ziua Istoricului. Instituirea acestei sărbători profesionale este un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, este o notă de apreciere a efortului depus de slujitorii muzei CLIO la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim. Totodată, acest act de oficializare a breslei istoricilor este un gest de încurajare a celor ce nu-şi precupeţesc puterile pentru revenirea la valorile naţionale şi de susţinere a celor care promovează cu adevărat valorile democratice şi cele general–umane.

Cu această frumoasă ocazie, la 18 iunie 2013, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, a avut loc o adunare festivă, consacrată Zilei Istoricului (vedeţi programul aici). La manifestare au participat cercetători ştiinţifici în domeniul istoriei de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, profesori istorici de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, membri ai Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, arhivişti şi altă lume multă şi de bună credinţă. Mesajele de felicitare, au fost însoţite de un spectacol de muzică şi bună dispoziţie.
Şedinţa festivă dedicată Zilei Istoricului
Şedinţa festivă dedicată Zilei IstoriculuiŞedinţa festivă dedicată Zilei IstoriculuiŞedinţa festivă dedicată Zilei Istoricului
Şedinţa festivă dedicată Zilei Istoricului
Şedinţa festivă dedicată Zilei Istoricului
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

24 Mai 2013

În perioada 20-24 mai 2013, trei muzee naţionale din mun. Chişinău au beneficiat de un workshop susţinut de dr. Björn Stenvers (Olanda), specialist în marketing muzeal, şi organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Workshop-ul „Marketingul în muzeele din Chişinău”
Workshop-ul „Marketingul în muzeele din Chişinău”Workshop-ul „Marketingul în muzeele din Chişinău”
Workshop-ul „Marketingul în muzeele din Chişinău”

Workshopul a fost construit în aşa fel încât să ofere idei şi soluţii care să ajute managerii şi muzeografii pe două paliere importante - managementul muzeelor şi maximizarea eforturilor de creare a unor strategii comune de marketing pentru cele trei muzee naţionale.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2013

POSTER ZIUA MUZEELOR la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
La 18 mai sunt sărbătorite "Ziua Internaţională a Muzeelor" şi "Noaptea Muzeelor", două dintre cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii mondiale a muzeelor.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a organizat un adevărat maraton de evenimente dedicate Zilei şi Nopţii Muzeelor, care a durat 15 ore.

Manifestările dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor s-au desfăşurat între orele 11.00 şi 18.00, iar programul consacrat Nopţii Europene a Muzeelor a demarat la ora 18.00 şi s-a încheiat la 02.00. 

Detalii>>

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu