EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

12 Octombrie 2012

În perioada de 11-12 octombrie 2012 a avut loc sesiunea ştiinţifică a muzeului, ediţia a XXII-a. În cadrul şedinţei de deschidere a manifestării au avut alocuţiuni cunoscuţi oameni de ştiinţă şi cultură. A fost lansată revista ştiinţifică a muzeului Tyragetia, 2012, nr.1 şi nr.2. Revista poate fi procurată în magazinul muzeului. Academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a înmânat directorului general al muzeului dr. hab. Eugen Sava, certificatul de acreditare ştiinţifică prin care se certifică că Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei este acreditat în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul Muzeologie şi valorificarea patrimoniului istorico-cultural, cu aprecierea performanţei bine, recunoscut ca organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).

După şedinţa de deschidere a manifestării a urmat şedinţa plenară. Lucrările s-au desfăşurat în două secţiuni: Arheologie, Istorie Antică şi Medievală; Muzeologie, Istorie Modernă şi Contemporană. La sesiunea muzeului au participat cercetători şi muzeografi de la diverse instituţii academice, universităţi, muzee. Au fost prezentate 70 de comunicări axate pe diverse probleme de muzeologie, istorie, arheologie, protejarea şi valorificarea patrimoniului istorico-cultural.


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

5 Octombrie 2012

 
Pe 5 octombrie 2012, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei în colaborare cu Academia de Arte din Sankt Petersburg, Fondul SVERCHKARTINA „Veaceslav Cebotari", a organizat cea de a 2-a ediţie a Simpozionului Naţional (cu participare internaţională) „Integrarea nobilimii din Basarabia în viaţa social-politică, economică şi culturală a Imperiului Rus", consacrat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă (1827-1905).

Ideea organizării unui asemenea simpozion aparţine maestrului în arta Veaceslav Cebotari (n. 1959 în s. Mincenii de Jos, raionul Rezina, baştina lui Alexandru Cotruţă), autor al unei serii de lucrări de sculptură monumentală înalt apreciate în Federaţia Rusă (Sankt Petersburg), autorul portretului şi a medaliei comemorative la 180 de ani de la naşterea nobilului Alexandru Cotruţă.      

În cadrul dezbaterilor au participat profesori universitari, cercetători ştiinţifici, muzeografi, oameni de cultură cu preocupări din varii domenii ştiinţifice: istorie, sociologie, muzeografie etc. La eveniment a participat şi prof. Dr. Veaceslav Afanasev, originar din s. Mincenii de Jos, r-nul Rezina, care, evocând personalitatea pământeanului său Alexandru Matei Cotruţă a pus în evidenţă eforturile echipei de cercetători de la MNAIM, care în urma unor investigaţii arheologice curente, au reuşit să identifice locul bisericii şi cavoul familiei Cotruţă, distruse de autorităţile sovietice în anii '60 ai secolului trecut (XX).

Comunicările, majoritatea inedite, cuprind rezultatele cercetărilor din arhive, muzee şi biblioteci privind două direcţii prioritare în cercetare:

· Nobilimea basarabeana în contextul vieţii social-politice şi culturale ale Imperiului Rus (1812-1918).
· Alexandru Cotruţa - personalitatea marcanta în viaţa social-politică şi culturală a Basarabiei (a doua jumătate a sec. XIX- înc. sec. XX).

Lucrările prezentate la Simpozion vor fi publicate într-o culegere aniversară dedicată memoriei lui Alexandru Cotruţă.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

7 Septembrie 2012

În perioada 5-9 septembrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei s-au desfăşurat lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion de Numismatică organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova. La eveniment au participat cercetători numismaţi şi colecţionari din Republica Moldova, România şi Ucraina. Au fost prezentate peste 30 de comunicări ştiinţifice, în cadrul cărora au fost discutate subiecte generale de numismatica, precum şi legate de valorificarea materialului numismatic descoperit pe teritoriul Republicii Moldova şi al ţărilor de origine a participanţilor.


Mai multe informaţii despre Simpozion pot fi găsite în comunicatul de presă al AŞM. Lista completă a participanţilor, programul, precum şi rezumatele comunicărilor prezentate în cadrul Simpozionului pot fi găsite aici.

Sponsor principal al Simpozionului a fost BC Victoriabank S.A.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

10 August 2012

Simpozionul ştiinţific „Arhitectul Valentin Voiţehovski - file din creaţie", desfăşurat la 10 august 2012 în cadrul MNAIM, alături de expoziţia omonimă, a fost organizat cu ocazia comemorării a 35 de ani de la trecerea în nefiinţă a arhitectului V. Voiţehovski şi este un omagiu adânc adus acestei personalităţi, ce a contribuit mult la reconstrucţia Chişinăului postbelic şi la edificarea multor oraşe ale republicii.

La simpozion au fost prezente circa 30 de persoane din diferite instituţii de stat: Academia de Ştiinţe a Moldovei, „Urban Proiect", Muzeul Oraşului, Biblioteca Naţională a RM, Arhiva Naţională a RM ş.a.

Lucrările simpozionului au fost moderate de dna Ludmila Năstase, şef Casa memorială „A. V. Şciusev", şi dna Tamara Nesterov, arhitect, doctor în studiul artelor. Programul a inclus următoarele comunicări:

         „În memoriam" (Grigore Bosenco)
          „Creaţia arhitectului Valentin Voiţehovski" (Tamara Nesterov)
         „Unele aspecte privind activitatea arhitectului V. Voiţehovski" (Veaceslav Regep)
         „Arhitectul V. Voiţehovski şi studenţii" (Mariana Şlapac)
         „Amintindu-ne de V. Voiţehovski" (Aurel Marinciuc)
         „Crâmpe din biografia tatălui meu" (Nina Grosul-Voiţehovski)

Materialele prezentate au trezit un interes deosebit pentru cei prezenţi în deosebi prin faptul, că la capitolul - Arhitectura perioadei sovietice sunt prezente încă multe pete albe, privitoare la activitatea arhitecţilor ce au contribuit prin munca lor la reconstrucţia Chişinăului postbelic. În ceea ce priveşte creaţia arhitectului V. Voiţehovski, există încă multe proiecte neidentificate, referitoare la construcţia multor lăcaşe de cult în Basarabia şi a edificiilor, construite într-un şir de oraşe ale României - Bucureşti, Piteşti, Braşov.

Materialele simpozionului vor fi publicate într-o broşură aparte.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Iunie 2012

La 18 iunie 2012, în incinta Muzeului Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Sala Albastră) a avut loc şedinţa festivă, dedicată sărbătorii profesionale „Ziua Istoricului”, instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 10 iunie 2011, în semn de preţuire a aportului comunităţii istoricilor la promovarea adevărului istoric şi a valorilor democratice. Şedinţa a fost organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei, Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM, Direcţia Generală Tineret şi Sport, Primăria Chişinău.

La manifestare au fost prezenţi reprezentanţi ai Guvernului, Primăriei Chişinău, distinşi istorici şi oameni de cultură din Republica Moldova, profesori şi elevi. Mai multe detalii privind programul şedinţei pot fi găsite aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

29 Mai 2012

  
La 29 mai 2012, în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea cărţii În căutarea Luminii. 20 de ani de la Războiul de pe Nistru, semnată de Ştefan Jurja (Chişinău, 2012). Este o lucrare de memorii despre războiul de pe Nistru (1991-1992), care include două părţi: "Ciuruit de zeci de schije în Dealu' lui Traian" şi "Memorie şi recunoştinţă".

Ştefan Jurja s-a născut la 18 mai 1954, în satul Doina, jud. Lăpuşna (Republica Moldova). Este membru al Uniunii Participanţilor la Războiul de pe Nistru (1991-1992), Cavaler al Ordinului Ştefan cel Mare, distins cu Medaliile Vulturul de Aur şi Crucea Memoriei, căpitan în rezervă, jurist, tată a trei copii. Este autorul mai multor articole despre soarta acestui neam în presa din Republica Moldova.


La lansare au participat istorici, publicişti, foşti combatanţi la Războiul de pe Nistru, studenţi ai Academiei de Poliţei etc. Au luat cuvântul, apreciind efortul autorului, dl. dr. Ion Negrei, ex-ministrul de interne dl. Victor Cătană, dl. Iurie Colesnic, deputatul Mihai Godea ş.a.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

19 Mai 2012

  
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a participat pentru a şaptea oară la Noaptea Muzeelor, un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, care se află deja la a opta ediţie. Muzeul a fost deschis pentru public în intervalul orar 18.00-02.00, accesul fiind gratuit. La eveniment au luat parte 8516 persoane. 

Detalii>>

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2012

   
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat la 18 mai 2012 cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor o suită de manifestări, care au inclus:


Pentru publicul specializat
  • Masa rotundă „Muzeul contemporan din Republica Moldova - probleme de funcţionare şi perspective de evoluţie"
  • Lansarea volumului Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova Inaugurarea expoziţiei „Obiectul de porţelan - artă şi mărturie"

Pentru publicul larg

  • Vizitarea expoziţiilor
  • CRONOGRAF la Muzeu, ediţia a X-a (Cinemateca Clio)
Armonia haosului / Harmony of Chaos  (Polonia)
Dansează dansul,Nacho Duato / Danse la danse, Nacho Duato (Spania, Franţa)
Bertsolari (Spania)
Culturile rezistenţei / Cultures of Resistance  (Congo, Palestina, Iran, Nigeria, Birmania, Columbia, Ruanda, Siria, Liberia, Liban, Brazilia, SUA)
  • Spectacol al ansamblului de fluieraşi „Vasilaşii" de la Centrul de creaţie a copiilor „Luceafărul", conducător Vasile Ichişceli
  • Atelier „Obiectul arheologic - o enigmă"
  • Atelier de origami
  • Master-class de ceramică


Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

18 Mai 2012

  
La 18 mai 2012 în incinta muzeului a fost lansat volumul „Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova". Enciclopedia a fost realizată în cadrul proiectului instituţional al muzeului „Valorificarea ştiinţifică şi publică a tezaurului muzeal în context naţional/ internaţional" (2009-2010). Lucrarea a fost recenzată de doi specialişti din Bucureşti - prof. univ. dr. Ioan Opriş şi dr. Constantin Ciobanu. La lansare au participat muzeografi din republică, cercetători din diverse instituţii academice, profesori universitari. În discursurile prezentate lucrarea a fost apreciată ca una de pionierat care reflectă universul muzeal al republicii începând cu secolul al XIX-lea şi până în prezent. Ea cuprinde conceptele fundamentale ale muzeologiei, cele mai cunoscute contribuţii în domeniu ale unor colecţionari, muzeografi, oameni de cultură şi ştiinţă, cele mai valoroase muzee care au fost, muzee care funcţionează astăzi, diverse aspecte legate de legislaţia muzeală, de protejarea patrimoniului cultural, etc. 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

26 Aprilie 2012

Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Română de Istorie a Presei, în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, au organizat pe 26 aprilie 2012 - Simpozionul studenţilor Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, U.S.M., ediţia a XIII-a, sub genericul Presa naţională - promotoare a revirimentului cultural din Basarabia. Evenimentul s-a petrecut sub egida Congresului Internaţional de Istorie a Presei, Ediţia a V-a, cu genericul Mass-media, între document şi interpretare (Chişinău, 26-28 aprilie 2012). La simpozion au participat profesori universitari, studenţi de la FJŞC, liceeni, muzeografi.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu